Select Page

УКРЕПЕТЕ ОСНОВИТЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Експертни решения 

Enter consulting   е мултидисциплинарна консултантска компания обединяваща опита на експерти в различни области на управленската теория и практика. Предоставяме комплексни услуги  за управление на бизнеса  и създаване на устойчиви бизнес модели. Работим  с компании, които са готови  да работят решително върху своите проблеми.

    нашата мисия  

Работим за растежа на  икономиката   като предлагаме експертни решения осигуряващи здравите основи на бизнеса.  Вярваме в принципите на растежа и в определящата роля на здравите основи за бизнес успеха. Подкрепяме нашите клиенти по пътя до достигане на пълния  потенциал на техните бизнес идеи чрез консултиране, обучения, анализи и въвеждане на организационни промени.  Хармонизираме работодателската среда като  консултираме нашите клиенти за въвеждане на добри практики и социално отговорно поведение към обществото, клиенти, служители и партньори.

ценим

 

Професионализма е това, което ни държи на нашия общ път като  екип и ни среща с пътищата на нашите клиенти. Поддържаме високи професионални компетенции и непрекъснато надграждаме практката си с най-съвременното знание.

Мъдростта, с която прилагаме различни решения, програми и инструменти, съзнанието за взаимната обвързаност на процеси, хора  и технологии  ни помага да постигаме целите балансирано и хармонично.

Етиката ни прави едновременно човечни, обективни в работата с нашите клиенти и партньори и безкомпромисни  към резултатите. 

часа

как работим

Проблем

Обикновенно нашите клиенти споделят конкретни затруднения  или нови неочаквани предизвикателства пред бизнеса.

Анализ

Нашите експерти проучват ключовите фактори, които имат влияние върху дадения проблем и бизнес системата като цяло.

Решения

Предлагаме програма съобразена със срокове  и ресурси, чрез която нашите клиенти преодоляват болките  и проблемите на техния бизнес.

  Организационен одит

 

 • На  системите за управление

 • На организационната ефективност

 • На вътрешнофирмената комуникация

 • На HR функцията

 •  Анализ на организационната култура

 • Оценка на  мениджърския капацитет

   Бизнес консултиране

 

 •  Управленско консултиране

 •  Стратегическо планиране

 •  Стратегическо управление 

 •   Подбор на служители

   Обучения

 

 • Мениджърски умения

 • Лидерство

 • Управление на промяна

 • Ефективна комуникация

 • Социални умения

 • Управление на конфликти

 • Водене на преговори

 • Вземане на решения

 • Решаване на проблеми в екип

 • Креативно решаване на проблеми

 • Изграждане на екипи

 • Тиймбилдинги

Въвеждане на системи за

управление на хората, процесите и ресурсите

 • Управление на качеството

 • Системи  за планиране, мониторинг и отчетност

 • Системи  за управление и оценяване на хората

 • Системи за мотивация 

 • Системи  за съхранение на знанието в организацията

 • Оптимизация на Организационната структура

 • Имплементиране на HR функцията в компанията

 • Временен HR мениджмънт   

нашата кауза

Консултантите на Enter consulting  имат натрупани значителен опит и експертиза свързана с българските нестопански организации. Партнираме с  неправителствени организации в стремежа им да са максимално прозрачни и ефективни.

АКО СТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ако вашия екип вярва и работи страстно за кауза. Ако имате необходимост от професионална консултация или просто изпитвате трудности в работата на екипа, свържете се с нас. Независимо с какъв бюджет разполагате ние ще ви подкрепим.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter consulting

София, 1000
България
Email: office@enterconsulting.bg
Tel: +359 (0)897 20 20 40

Контакт с нас

14 + 7 =